TNO Soesterberg

Renovatie onderzoeksruimten, kantoren en vergaderfaciliteiten.

Twee vleugels van het bestaande kantoorcomplex van TNO Soesterberg stamden nog uit de 50-er jaren. Na een haalbaarheidsstudie is besloten om deze vleugels niet te slopen en te vervangen door nieuwbouw maar om door middel van een grootschalige renovatie deze vleugels weer als een modern marktconform gebouw aan de gebruikers beschikbaar te stellen. De gebruiker is de TNO organisatie Technische Menskunde. Er wordt onderzoek gedaan op visuele, akoestische en fysieke waarnemingen van de mens. Dit houdt in dat aan de kantoor- en onderzoeksruimten hoge eisen gesteld worden. De gebruiker is uiterst deskundig en heeft kritisch gedurende het gehele proces over de schouder van de architect meegekeken.

Omdat de bouwfysica van het gebouw niet meer voldeed is besloten om een geheel nieuwe gevel te ontwerpen. Hierdoor was het mogelijk de elektrotechnische en data infrastructuur naar de gevel te brengen waardoor een grotere flexibiliteit voor de indeling ontstond. Ook bij het ontwerp van de overige installaties is hier rekening mee gehouden. Zo ontstond er de mogelijkheid de traditionele middengang, die in het oude plan als saai ervaren werd, aan te pakken en als belangrijkste ruimtelijk element in de kantoorvleugels te ontwerpen. Door daglicht en kunstlicht hier een belangrijke rol te laten spelen is er een gevarieerd beeld ontstaan. Ook de pantry’s en kopieerfaciliteiten zijn in de deels verbrede gangen opgelost. De onderzoeksruimten zijn doelmatig en met de gewenste eisen, geluidsdicht en donkere gang voor testopstellingen ontworpen. Om de bezoekers van de organisatie goed te kunnen ontvangen is de entree en de vergaderfaciliteit inclusief colloquiumzaal geheel vernieuwd.

TNO is een organisatie die juist op bouwgebied een ongelooflijke bron van kennis en expertise bezit. Toch was men verrast over ons voorstel om gewoon vurenhout voor de gevel toe te passen. Weliswaar heeft dit materiaal een speciale verduurzaming ondergaan, door middel van stoomdruk, het zogenaamde Plato systeem. Een procédé waar TNO zelf ook onderzoek naar had gedaan maar blijkbaar uit het oog was verloren. Al met al is men blij met een dergelijk duurzame oplossing die past bij degene wat TNO wil uitstralen.

Project: TNO SOESTERBERG
Opdrachtgever: TNO
Locatie: Soesterberg
Status: januari 2012
Oppervlakte: 1000 m2
Rol ASWA: ontwerp en advies