BUREAU

ASWA Architecten is in 1977 opgericht in Rotterdam. Het bureau realiseert werken op het gebied van interieur-architectuur en architectuur, waarbij deze disciplines sterk met elkaar zijn verweven.

Naast vaste medewerkers en stagiaires van verschillende onderwijsinstituten, heeft ASWA een cirkel van mensen om zich heen waarmee op projectbasis wordt samengewerkt.

Op tal van gebieden heeft het bureau werken gerealiseerd, waarbij de bouwsommen variëren van enkele tienduizenden tot tientallen miljoenen euro. Het geografische gebied van deze werken loopt van Groningen tot Antwerpen. De aard van de werken loopt uiteen van nieuwbouw en verbouw tot renovatie van monumenten.

Van de Willemshaven via de Westblaak, beiden in Rotterdam is ASWA in de zomer van 2018 verhuisd naar Vierpolders.

 

Directie

Ton Wandel

Partner / architect
ton.wandel@aswa.nl
06 53 99 33 49

Luc Sidler

Partner/ architect
luc.sidler@aswa.nl
06 24 86 98 28

Onze Rol

ASWA ontwerp

ASWA Architecten is gewend vanaf het allereerste moment te ontwerpen met de calculator in de hand. Dat houdt in dat vanaf de schetsfase de kosten van het project in de gaten worden gehouden middels een budgetraming en zo nodig het ontwerp snel wordt bijgesteld op beschikbare middelen. Er wordt naar gestreefd nooit voor grote verassingen te staan in bijvoorbeeld een aanbestedingsprocedure of uitvoeringsfase. Parallel aan dit proces loopt de controle op de beoogde planning.Naast de eigen ontwerptrajecten, zijn er intensieve samenwerkingsverbanden met designbureaus waarbij met name de uitwerking, coördinatie en begeleiding van de uitvoering centraal staat. 

ASWA is tevens betrokken in enkele samenwerkingsverbanden op het terrein van interieurbouw, het opzetten van tentoonstellingen en scholenbouw, waarbij gemeenschappelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare capaciteit.

ASWA begeleiding

ASWA heeft ruim 40 jaar ervaring met de bouw van onderwijshuisvesting, waarbij in het bijzonder basisscholen en voortgezet onderwijs. Veel van de gerealiseerde projecten bevatten naast onderwijsvoorzieningen tevens maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek, gymzaal, buurthuis, kinderopvang, naschoolse opvang en diverse zorgvoorzieningen.

ASWA beoogt bij renovatie of uitbreiding het complete bouwtraject te verzorgen met als resultaat tijdswinst, hogere kwaliteit en maximale transparantie in de bouwkosten.

ASWA heeft een heldere missie: het stroomlijnen van het bouwproces, zodat de opdrachtgever profiteert van een optimale ketensamenwerking. Deze aanpak leidt tot aanzienlijke kosten- en tijdbesparingen, biedt maximale financiële transparantie en committeert alle betrokken partijen om tot het gewenste eindresultaat te komen.In het kort de voordelen van onze aanpak:

 • Alle partijen werken zeer nauw samen om een duidelijk benoemd resultaat te bereiken. 
 • De opdrachtgever boekt veel tijdwinst: langdurige, complexe aanbestedingen zijn niet meer nodig.
 • Het eindresultaat is verantwoord, de uitvoerende partijen worden hierop doelgericht aangestuurd.
 • De communicatie tussen alle partijen wordt strak gestuurd.
 • Minimale overheadkosten, maximale transparantie. ASWA berekent geen marge: alle aannemers en ‘onderaannemers’ factureren direct aan de opdrachtgever. 
 • Meer regie over het project. Wat de opdrachtgever liever intern wil regelen, laten wij graag aan hem of haar over.

Tot onze opdrachtgevers behoren/behoorden organisaties als De Bijenkorf, Douwe Egberts, TNO Rijswijk, het CWI – Centrum voor Werk en Inkomen, het Zadkine College, de Universiteit van Utrecht en diverse particuliere opdrachtgevers.

ASWA onderzoek

Onderzoeksgebieden:

 • Inventarisaties brandveiligheid van bestaande gebouwen
 • Bouwkundig onderzoek van bestaande gebouwen
 • Onderzoek naar transformatie mogelijkheden van bestaande gebouwen
 • Haalbaarheidsonderzoeken bij een initiatieffase van een project
 • woonhuizen
ASWA advies

Naast architectuur en bouwbegeleiding van projecten in uitvoering adviseert ASWA menig opdrachtgever al jaren aanvullend op het gebied van kosten, planning en duurzaamheid.

Het thema duurzaam bouwen is voor ASWA Architecten altijd een speerpunt geweest. Door diverse project gerelateerde samenwerkingen hebben wij de afgelopen tijd onze ervaring t.a.v. duurzaam en ecologisch bouwen enorm vergroot. Het is de ambitie van ASWA Architecten de komende jaren zich de ontwikkelen als een autoriteit of dit vakgebied.

Kostenbeheersing en planning behoren tot de vaste uitgangspunten bij ieder project. Steeds vaker spelen deze onderdelen een belangrijke rol bij renovatie en transformatieprojecten.