Hoofdkantoor Flanderijn

Duurzame ‘inbreiding’ is aanwinst voor de buurt

Gat in gevellijn
Flanderijn gerechtsdeurwaarders wilde graag uitbreiden op de huidige vesting met  zeer beperkte mogelijkheden. Met een slimme ingreep door het nieuwbouw kantoor te realiseren boven het bestaande parkeerdek achter het oorspronkelijk pand is de ideale huisvesting voor Flanderijn gemaakt. Het ontwerp, uitgevoerd in natuursteen, hout en bakstenen, dicht daardoor tevens het bestaande ‘gat’ in de gevellijn van de Ochterveltstraat. Het nieuwe gebouw past naadloos in het straatbeeld en is daarmee een verrijking voor de buurt. Voor de gemeente telt ook mee dat dit soort binnenstedelijke ‘inbreidingen’ past in het huidige beleid: niet steeds meer nieuwe wijken aan de rand van de stad neerzetten, maar investeren in deuitbreiding van de capaciteit en leefkwaliteit van de bestaande wijken.”

‘Slim’ gebouw

De nieuwbouw bestaat uit een parkeerlaag, drie kantooretages en een ‘pentoffice’. Bijzonder is het duurzame karakter ervan. De hybride constructie, bestaande uit een staalskelet met prefab kanaalplaten en houtskeletbouw gevelelementen, biedt ‘een warme jas voor het gebouw’, een duurzame maatwerkoplossingen binnen complexe randvoorwaarden. Dit is in veel opzichten een ‘slim’ gebouw: de energiebehoefte is laag, en wat er aan energie nodig is wordt volledig opgewekt met duurzame energiebronnen. De installatie zorgt zowel voor verwarming als koeling en is alles bij elkaar als initiële investering kostenefficiënter dan een traditionele installatie.

Project: Duurzaam hoofdkantoor Flanderijn
Opdrachtgever: Flanderijn – Incasso Gerechtsdeurwaarders
Locatie: Rotterdam
Status: februari 2013
Oppervlakte: 1250 m2 nieuwbouw / 2000 m2 renovatie
Rol ASWA: ontwerp, advies, projectbegeleiding